ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Voorwaarden

Artizani V.O.F. heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen.

2. Overeenkomst

De overeenkomst tussen de klant en Artizani komt tot stand op het moment dat de klant een betaling heeft gedaan aan Artizani. De bevestiging ontvangt de klant op het door zijn/haar opgegeven e-mailadres. Artizani erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling als de bestelling. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3. Auteursrecht

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het overgedragen bestand. Artizani aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van het bestand. Artizani gaat ervan uit dat het auteursrecht van de foto’s berusten bij de klant. Voor eventuele gevolgen van onrechtmatig gebruik van beschermde data is uitsluitend de klant aansprakelijk. Daarnaast dient de klant zich bij de bestelling en eventuele verspreiding van het gedrukte materiaal strikt te houden aan de wettelijke bepalingen van het desbetreffende land. De door de klant verstuurde foto’s voor verwerking in het receptenboekje, geeft Artizani vanaf het moment van ontvangst tot het versturen naar de drukker, tijdelijk het auteursrecht over de foto’s en het recht om de foto’s te bewerken. Artizani mag de foto’s uitsluitend gebruiken voor het receptenboekje van de klant. Na verwerking van de opdracht worden de door de klant overgedragen bestanden 2 maanden bewaard op de server van Artizani. Dit voor het geval dat de klant later meerdere exemplaren van het bestelde album wenst af te nemen.

4. Aansprakelijkheid

Voor beschadiging of verlies van digitale bestanden kan Artizani in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Artizani stelt nadrukkelijk vast dat de kwaliteit van de afdrukken in de bestelde receptenboeken nooit beter zal kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van de informatie gegeven op de website. Hiervan kunnen kleuren en helderheid afwijken. De aansprakelijkheid van Artizani blijft beperkt tot verwijtbare productiefouten. Beschadiging of verlies tijdens het transport van het receptenboekje is voor rekening van Artizani. Wanneer het boek voldoet aan de kwaliteitsnormen zoals op de site staat aangegeven, is Artizani niet aansprakelijk.

5. Levertijd

Na de bestelling van het receptenboekje, kan de klant het product binnen 7 werkdagen thuis verwachten. Dit kan sneller zijn maar bij uitzondering ook langer. Vertragingen in de levertijden kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de opdracht of tot schadevergoeding.

6. Garantie

Mocht er na het drukken van het receptenboekje een fout in de tekst of beeld zijn geslopen die tevens in het door de klant aangeleverde materiaal zichtbaar is, dan is Artizani niet aansprakelijk. Artizani zal, wanneer gewenst, het receptenboekje zo snel mogelijk opnieuw drukken tegen betaling van de druk- en verzendkosten. Mocht de fout in de productie bij Artizani liggen, dan kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt op het opnieuw uitvoeren van de opdracht. Een fout dient de klant uiterlijk binnen 4 dagen na ontvangst aan ons door te geven. Na deze periode is Artizani niet meer aansprakelijk voor schade en fouten aan het boek.

7. Beëindiging van de overeenkomst

Tot aan het moment van betalen kan een order kostenloos worden geannuleerd. Echter wanneer de betaling is gedaan, is er een opdracht tot productie gegeven en kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. Betaling

Het bedrag dient te worden voldaan voordat het ontwerp naar de drukker gaat. Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.

9. Gegevensbeheer en Privacy

Artizani houdt zich aan de wet persoonsregistraties. De door de klant aan Artizani geleverde persoonsgegevens zullen alleen intern gebruikt worden voor het verzenden van het receptenboekje, ter verificatie van de te ontvangen betalingen van de klant aan Artizani en eventuele toekomstige mailings van Artizani. Artizani zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden.Onderdeel van Mijn Boekje    Kijk ook eens op: Mijn vriendenboekje.nl   |   Mijn Trouwboekje.nl